Kontakt

Kontakt

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
821 01 Bratislava, Slovensko, Sedmokráskova 1,
šéfredaktorka časopisu:
- РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ (vydáva Asociácia rusistov Slovenska, Bratislava)
tel: 0907-858-020
eva.kollarova@ku.sk
kollarova@orava.sk
www.evakollarova.sk

VÝBOR ARS
od 21. apríla 2017

1.
Predseda
Prof., PhDr. Kollárová, Eva, PhD.
šéfredaktorka časopisu:
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ (vydáva Asociácia rusistov Slovenska, Bratislava)
eva.kollarova@ku.sk
kollarova@orava.sk

2.
1. podpredseda
doc. Mgr. Biloveský, Vladimír, PhD.
Vysokoškolský učiteľ
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela B. Bystrica
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Zodpovedný za vzdelávaciu oblasť na VŠ
vladimir.bilovesky@umb.sk

3.
2. podpredseda
Mgr. Kazimír, Dušan, PhD.
Stredoškolský učiteľ, Gymnázium Lipany
Zodpovedný za vzdelávaciu oblasť v ZŠ a SŠ
duskaz@pobox.sk

4.
Tajomníčka
Mgr. Koroľová, Alena
Zástupkyňa riaditeľky školy, Súkromná stredná odborná škola Revúca
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov pri ŠPÚ v Bratislave
správca www.ars-slovensko.sk
korolova.alena@gmail.com

5.
Pokladník
PhDr. Kvapil, Roman, PhD.
Vysokoškolský učiteľ
Fakulta aplikovaných jazykov v Bratislave
Katedra románskych a slovanských jazykov
Zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky
Predseda atestačnej komisie pre SJ a RJ
Výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
romano.kvapil@gmail.com

6.
PhDr. Barčáková, Monika
Stredoškolská učiteľka, Spojená škola Nižná
Tajomníčka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií Katolíckej univerzity v Ružomberku
Administrátorka a koordinátorka činností ARS
monikabarcakova1@gmail.com

7.
PhDr. Bujňák, Milan
Stredoškolský učiteľ
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava
Zástupca riaditeľa pre gymnázium
Hovorca ARS-u, zodpovedný za styk s verejnosťou
milan2577@gmail.com

8.
Mgr. Jančíková, Marta
Učiteľka v ZŠ, ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou
Zodpovedná za oblasť učebníc a učebných pomôcok
jancikova11@gmail.com

9.
PhDr. Matušková, Mária
Stredoškolská učiteľka na dôchodku
Predsedníčka celoštátnej odbornej komisie OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
mmatuskova@mail.ru

Revízna komisia:
1. Predseda: Mgr. Bilá, Ivana
2. Člen: Mgr. Sabová, Vjačeslava
3. Člen: Mgr. Kimák-Fejko, Peter

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky