Stretnutie s učebnicou

Odporúčaná literatúra k Vstrečam s Rossijej a učebné pomôcky k nim
1. Eva Kollárová: Hovory o kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie
ŠPU Bratislava, 2013, ISBN 978-80-89070-58-9
2. Прохоров, Ю.Е.и коллектив: РОССИЯ. Большой лингвострановедческий словарь,Москва,2ОО9, ISBN 978-5-462-00590-9
3. Нилова,Т.Стахорский,С.: Популярная иллюстрированная энциклопедия .Русская культура, Москва,2006,ISBN 5-9555-0280-7
4. Воробьев,В.В.: Лингвокультурология,Москва, 2008, ISBN 978-5-209-02717-1
5. Ries,L.,Kollárová,E.: Svet cudzích jazykov dnes, Bratislava, 2004 ISBN 80-89 160-11-5
6. Súbor príručiek: Давайте говорить правильно ( Москва 2012)

Pomôcky k textom učebnice:
Písanka pre I. ročník SŠ
CD room 2: Úryvky z filmov, ktorým sa Vstreči s Rossijej venujú (Kavkazský zajatec...)
3: Ruská hudba, Sochárstvo, Móda, Ester Šimerová- Martinčeková- žiačka Alexandry Exter
Kollárová,E.: Hovory so sebou a s vami o Vstrečach s Rossijej, Bratislava,2008
ISBN 978- 80 8052-312-1

Otvorenie Kremľa verejnosti 2013
http://tours.kremlin.ru/#/ru&3_4

Наследники Льва Толстого ищут волонтеров для вычитки его 90-томника
http://ria.ru/culture/20130618/944035922.html

http://www.youtube.com/watch?v=YhUuOYUeSwk&list=PL5CA9A6A9BAF10D43
MOST NAD BEZDNOJ (1-12) -videoprogramom s Polinou Volkovou, ruskou kunsthistoričkou

Pozrite si obnovený Boľšoj teatr (aj ako priestorovo...)
http://www.mn.ru/files/bolshoi/tour_ru.html

Priestory Kremľa
http://tours..kremlin.ru/#/ru&3_4

i krátky film Jednorožec
http://www.youtube.com/watch?v=dCAs_CyopMQ (Porcelain Revised Score)

Rusko vo fotografiách
http://tchaykovsky.ru/blog_a/russia.htm

RADI UPOZORŇUJEME UČITEĽOV- RUSISTOV, KTORÍ PRACUJÚ S UČEBNICOU, ŽE VSTREČI S ROSSIJEJ SA DIGITALIZUJÚ

Zaujímavé texty:

Valčík Tolstého a ukážka z Vojny a mieru s Natašiným monológom a valčíkom s Andrejom. Príloha k stránke o Tolstom str. 2434/I. časť.
https://www.youtube.com/watch?v=UWvxNWW1cvQ
https://www.youtube.com/watch?v=k30OO5_nEWY

Kavkazskij plennik, str.251/II
(Памяти Сергея Бодрова младшего посвящается...)
https://www.youtube.com/watch?v=xLPc-23M5NA

Náš poetický Petrohrad a zimná Moskva s našim komentárom:
čo už vieme a čo ešte chceme vedieť komentovať
https://www.youtube.com/embed/4EoUz39nPMM

"Ленинградская" симфония
http://symphony7.tass.ru/

Prehliadka Kremľa v Moskve
https://www.youtube.com/watch?v=cnwoWSeEdtw

Čo sa dotýka literatúry, budeme ju pravidelne dopĺňať.

Poznámka: na otázky k pomôckam odpovedá tajomníčka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií PhDr. Monika Barčáková, e-mail monikabarcakova1@gmail.com

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky