ERRÁTA + link na elektronickú verziu knihy/ Здравствуй, сказка!

Здравствуй, скзазка! on line: https://lookaside.fbsbx.com/file/Zdravstvuj%2C%20skazka.pdf?token=AWyoKS...

Pre zhliadnutie elektronickej verzie je potrebné prihlásiť sa na FB a pridať sa do skupiny ARS - Asociácia rusistov Slovenska

Str. 22 - «Курочка Ряба»
Str. 35 - bodka za poslednou vetou
Str. 36 - «Курочка Ряба»
Str. 38 - tretia veta od konca tam nemá byť
Str. 46 - vo vete Там кот. nemá byť čiarka
Str. 49 - za poslednou vetou !
Str. 51 - v druhom verši má byť Ёж
Str. 52 - na konci prvej vety má byť bodka za slovom дети.
Str. 62 - pod И и Й й má byť v prvom verši лёг
Str. 69 - опубли́ковали - zameniť slovo namiesto повéсили
Str. 74 - za slovom pomlčka матрóс -
Str. 76 - v prvej vete nemá byť čiarka pred и
- v názve pesničky majú byť úvodzovky «Пéсенку - áзбуку».
Str. 78 - namiesto на интернете, má byť в интернете
Str. 79 - «Курочка Ряба»
Str. 82 - Покá, Мáрек. - bez výkričníka
Str. 83 - za slovom приготóвить má byť otáznik
Str. 84 - Русское блюдо... a Ruské jedlo... tam nemá byť
Str. 86 - v tabuľke majú byť všetky číslice s malým začiatočným
písmenom
- ... игрушку и ... bez čiarky pred и
Str. 90 - zameniť ...была хорошая привычка... za ...есть хорошая
традиция...
- «Ива́н-Царе́вич на се́ром во́лке» - majú byť úvodzovky
a namiesto Написал её Виктор Васнецов. má byť
Карти́ну написа́л Ви́ктор Васнецо́в.
Str. 92 - v riadku 11 má byť В России в отличие...
Str. 93 - slovo прáзднуете nahradiť словом отмеча́ете
Str. 96 - pred и má byť čiarka ...в кругу, и ...
Str. 100 - ...не низок, не высок...
Str. 104 - ...курочка Ряба.
Str. 105 - ...ушёл,
Str. 106 - ...ушёл,
Str. 112 ...смотрят... namiesto сморят
Str. 142 doplniť link na publikáciu
http://www.mpc-edu.sk/library/files/korolova_kvapil_web.pdf

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky